Blog

  • Klikime: 0

AKU REAGOI:

Shkruaj një koment

Pas konstatimit qe Gluten-free Albania beri ne tregun ushqimor te disa prej markave te prodhuesve vendase, ku produktet te etiketuara “pa gluten” rezultuan “me gluten”, AKU eshte pergjigjur si me poshte:

Përshëndetje të nderuar,

Referuar denoncimit mbi produktet e etiketuara apo të reklamuara si “pa gluten”, të kompanisë “Teuta”, konkretisht produkti Granola me bajame, Granola lajthi dhe Muesli me fara Chia, Drejtoria Rajonale AKU Durrës na informon se:

Nga verifikimi ne subjektin e sipërcituar u konstatua se nuk disponon gjendje fizike për te 3 produktet e mësipërme.

Nga verifikimi i gjurmueshmërisë për produktet e mësipërme, për të cilat është konstatuar kjo problematikë nga projekti Gluten-free Albania menjëherë pas marrjes së komunikimit dhe kontakteve kompania “Teuta” mori masa dhe u nis menjëherë procedura e njoftimit te konsumatorëve dhe subjekteve në të cilat ishin furnizuar me këto produkte, nga verifikimi i sasive të kthyera rezultoi se:

  1. Granola me bajame e cila është emërtuar ne kartën teknologjike si Granola me bajame dhe mjaltë është kthyer sasia 63 pako nga 350 gram secila;
  2. Granola me lajthi e cila është emertuar ne kartën teknologjike si Granola me lajthi dhe mjaltë është kthyer sasia 463 pako nga 350 gram secila;
  3. Muesli me fara Chia e cila është emertuar ne kartën teknologjike si Muesli me fruta te thata dhe fara chia është kthyer sasia 135 pako nga 350 gram secila.

Nga verifikimi i kartës teknologjike, këto produkte janë rietiketuar sipas legjislacionit ne fuqi dhe kartës teknologjike përkatësisht:

  1. Granola me bajame dhe mjaltë (në sasinë 63 pako nga 350 gram secila me datë skadence 30/06/2023);
  2. Granola me lajthi dhe mjalte (në sasinë 463 cope nga 350 gram secila me datë skadence 30/06/2023);
  3. Muesli me fara Chia e cila është emertuar ne kartën teknologjike si Muesli me fruta te thata dhe fara chia është kthyer sasia 135 pako nga 350 gram secila.
  4. Muesli me fruta te thata dhe fara chia (në sasinë 135 pako nga 350 gram secila me datë skadence 30/06/2023).

Produktet e mësipërme (të rietiketuara) janë transferuar ne magazinën e subjektit. Ne magazinën e subjektit produktet e sipërcituara janë ne përputhshmëri me etiketimin ne gjuhen shqipe (janë etiketa të notifikuara).

Duke ju falenderuar, mbetemi te hapur për bashkëpunim te mëtejshëm me qellim garantimin e sigurisë ushqimore për te gjithë grupet dhe kategoritë e konsumatorëve.

Ju urojmë ditë të mbarë!

Sektori i Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT

Thuaj diçka këtu...
Anullo
Identifikohu me
ose postoni si mysafir
Duke ngarkuar komentin... Komenti do të rifreskohet më pas 00:00.

Bëhu i pari që komenton.