Çfarë ëshë gluteni?

Çfarë është gluteni?

Gluteni është një proteinë, e cila gjendet në 3 drithëra:
1. grurë
2. elb
3. thekër

Mbajtja e një diete pa gluten, deri tani, është e vetmja mënyrë për të trajtuar intolerancën ndaj glutenit apo sëmundjen e çeliakisë.

Kujdes! Tërshëra e tregtuar, ka rezultuar të ketë përmbajtje gluteni, ndërsa tërshëra e pastër nuk ka gluten.