Si diagnoztikohet sëmundja e çeliakisë apo intolerance ndaj glutenit?

Si diagnoztikohet sëmundja e çeliakisë apo intolerancë ndaj glutenit?

Për të diagnostikuar sëmundjen e çelikaisë mjekët zakonisht kërkojnë analiza të gjakut për të matur nivelin e antitrupave si më poshtë:

  • Imunoglobulina A (IgA)
  • anti-ind transglutaminasa (tTGA)
  • IgA anti-endomisium antitrupa (AEA)

Është shumë e rëndëshime të kini parasysh se përpara se të kryhen këto teste, duhet përdorur një dietë normale me ushqime që përmbajnë gluten si psh ; bukë, makaronat. Në qoftë se ndërpritet kjo dietë normale përpara se të bëhen testimet, rezultatet mund të jenë negative për këtë sëmundje, kur ajo në fakt është e pranishme.

Në qoftë se testet dhe shenjat sugjerojnë për praninë e kësaj sëmundjeje, doktori mund të marrë material për biopsi në zorrë të hollë. Ketë, doktori e realizon me anë te endoskopisë (gastro-duodeno-skopia), ku merret materiali dhe vlerësohet në laborator me ngjyrime të veçanta për të parë dëmtime të vileve.