Ushqime pa gluten

Ushiqme pa gluten

  • Të gjitha frutat
  • Të gjitha perimet
  • Mishi
  • Peshku
  • Produktet e qumështit
  • Amaranth , Arrowroot, Cassava ,Tapioca (lloje zhardhokësh që janë të rralla në Shqipëri)
  • Buckwheat(kokrrat e një bime si hithra)
  • Misri
  • Bishtajoret (barbunja,bizele)
  • Fije liri fara